Extraordinary Entrance examinations

PROBA EXTRAORDINARIA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2019/2020

Horario de verano

XULLO: Do 1- 12 de Xullo: de 8:00H- 22:00H Do 15 ao 31 de Xullo*: de 8:30H a 14:30H *26 XULLO PECHADO AGOSTO: De 9:00H – 14:00H SETEMBRO: Do 2 ao 13: de 9H a 15H