seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas
 • Get in touch

  Public Facebook . Facebook Wall . Facebook News Group . Twitter . Gallery . Web

 • Your study center

 • Welcome

 • Conservatorio Superior de Música de Vigo

  Live the music

 • Ensembles

  Orquestra Sinfónica . Orquestra de Ventos . Música de Cámara . Ópera e Zarzuela . Audivisuals. Taller de composición. Cursos de especialización . Conferencias .

Conservatorio Superior de Música de Vigo

News

ORGANIZACIÓN HORARIA DO CURSO ACADÉMICO 2016-17

 • Listaxes actualizadas dos grupos de Materias de Formación Básica

 • Cadros horarios de Materias de Formación Básica

 • AVISO

 • Condicións para a licitación da cafetería do Conservatorio Superior de Música de Vigo para o curso 2016/17. Documentación a presentar do 5 ao 12 de setembro no CSMVigo en horario de 9 a 13:30h Información


 • Instrucións para a valoración das ofertas recibidas: Instruccións


 • O Consello Escolar resolveu adxudicar dita licitación a D. Justo Hermida Quintas, por ter acadado a puntuación máis elevada.
 • Links

  Upcoming events:

  Colaborations:

  Turismo de Vigo


  Photography:
 • Daniel Arenas
 • EAV
 • Conservatorio Superior de Música de Vigo
  •Manuel Olivié, nº 23 •36203 VIGO
  Tf: 986 471144 • Fax: 986 481 807 •

  E-mail equipo directivo: cmus.vigo@edu.xunta.es

  E-mail - Administración: administracion@csmvigo.com

  Back to Top