O prazo de solicitude de mobilidades de alumnado polo programa ERASMUS+ permanecerá aberto desde o día de hoxe ata as 12 horas do día 15 de xaneiro de 2018.

As solicitudes de mobilidade poderán realizarse a través do seguinte link:
Formulario

A través do link poderedes descargar os documentos necesarios, así como as condicións de mobilidade e os protocolos que rexen para esta convocatoria. Non se terán en conta as solicitudes presentadas despois deste prazo.

Os posibles destinos de mobilidade poderán consultarse a través da listaxe que se atopa na web ou a través do seguinte link:

Destinos

Para calquera consulta ou dúbida podedes escribir erasmus@csmvigo.com.