Remitidas desde la Conselleria de Educación, Universidade e Formación Profesional

Guías docentes

De la A a la L GD_A_a_L

De la M a la Z GD_M_a_Z

A continuación se listan las GD que están disponibles en los ficheros anteriores

Acústica aplicada_Composición
Acústica aplicada_Produción e xestión
Acústica xeral
Adestramento auditivo de Jazz
Afinación e mantemento_Clave
Alemán aplicado
Alemán-Italiano aplicado_PX
Análise aplicada Composición I-IV
Análise aplicado a dirección
Análise aplicado a musicoloxía
Análise da música contemporánea
Análise da música do século XX
Análise das músicas de tradición oral
Análise Jazz
Análise
Antropoloxía cultural de Galicia
Antropoloxía cultural xeral
Arquivística
Baixo contínuo_Clave
Baixo contínuo_ICP
Baixo contínuo_Viola de gamba
Canto-instrumento aplicado diección
Canto
Codicoloxía
Composición e arranxos
Composición e instrumentación
Composición para a imaxe
Composición
Concertación
Conxunto Acordeón
Conxunto Composición
Conxunto dirección
Conxunto Guitarra
Conxunto IMTP
Conxunto ITP
Conxunto Jazz
Conxunto Música antiga
Conxunto Musicoloxía
Conxunto Pedagoxía
Conxunto Percusión
Conxunto Piano
Conxunto Produción e xestión
Coreografía e danza
Coro_Produción e xestión
Coro-Dirección
Coro Dirección
Coro Produción e Xestión
Coro
Correpetición
Crítica musical
Danza e baile tradicional de Galicia
Danza e baile tradicional xeral
Didáctica da música e da linguaxe musical
Didáctica xeral
Dirección composición-pedagoxía
Dirección coro-orquestra
Dirección coro
Dirección de Big band
Dirección orquestra
Edición musical
Escena lírica
Estilos interpretativos
Evolución estilística_Acordeón
Evolución estilística_Guitarra
Evolución estilística_Piano
FAAV aplicada_Dirección
FAAV aplicada_Pedagoxía
FAVV
Fonética aplicada ao canto
Fontes históricas
Fontes para a historia da música
Formación laboral e normativa
Francés aplicado
Fundamentos de transcrición aplicada
Gaita
Gaitas doutras tradicións locais
Harmonía de Jazz
Harmonía e contrapunto aplicados á composición
Harmonía e contrapunto aplicados á musicoloxía
Harmonía e contrapunto
Historia da interpretación musical
Historia da música aplicada á musicoloxía
Historia da música galega
Historia da música iberoamericana
Historia da música
Historia do canto
Historia do jazz
Historia dos instrumentos_Guitarra
Historia dos instrumentos_ITP
Historia dos instrumentos_Varios
Historia dos intrumentos_Acordeón
Historia Instrumentos_Piano
Iconografía musical
Improvisación e acompañamento_ACOR
Improvisación e acompañamento_Guitarra
Improvisación e acompañamento_PIA
Improvisación e acompañamento pianístico Dirección
Improvisación e acompañamento pianístico-Pedagoxía
Inglés aplicado
Inglés-Francés aplicado_PX
Institucións educativas
Instrumentación aplicada Dirección
Instrumentación
Instrumento_Acordeón
Instrumento_Clave
Instrumento_Corda fretada
Instrumento_Guitarra
Instrumento_ICP
Instrumento_Jazz
Instrumento_Percusión
Instrumento_Piano
Instrumento_Vento madeira
Instrumento_vento metal
Instrumento_Viola de gamba
Instrumento principal_Acordeón_PED
Instrumento principal_Acordeón_PX
Instrumento principal_Canto_PED
Instrumento principal_Canto_PX
Instrumento principal_Clave_PED
Instrumento principal_Clave_PX
Instrumento principal_Corda_PED
Instrumento principal_Corda_PX
Instrumento principal_Gaita_PED
Instrumento principal_Gaita_PX
Instrumento principal_Guitarra_PED
Instrumento principal_Guitarra_PX
Instrumento principal_ICP_PED
Instrumento principal_ICP_PX
Instrumento principal_Percusión_PED
Instrumento principal_Percusión_PX
Instrumento principal_Piano_PED
Instrumento principal_Piano_PX
Instrumento principal_Vento madeira_PED
Instrumento principal_Vento madeira_PX
Instrumento principal_Vento metal_PED
Instrumento principal_Vento metal_PX
Instrumento principal_Viola de gamba_PED
Instrumento principal_Viola de gamba_PX
Instrumentos afíns_Acordeón
Instrumentos escolares
Interpretacións históricas
Introdución á etnomusicoloxía
Introdución á investigación
Investigación educativa
Italiano aplicado
Lectura a primeira vista_Acordeón_Piano
Lectura a primeira vista_Clave
Lectura a primeira vista_Guitarra
Lectura a primeira vista_Varios
Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica
Metodoloxía da investigación histórica
Metodoloxías para a análise musical
Música de cámara_Canto
Música de cámara
Música e culturas
Música e medios auidovisuais
Músicas de tradición oral
Músicas populares urbanas
Notación e tablatura
Notacións_ICP
Notacións históricas_MUS
Organoloxía-específica_ACOR_PIA
Organoloxía
Orquestra_Varios
Orquestra Clave
Orquestra ICP
Orquestra Jazz
Orquestra Viola da gamba
Outros instrumentos
Pedagoxía da música popular e de tradición oral
Pedagoxía e didáctica compos.
Pedagoxía e didáctica instrumental
Pedagoxía musical
Percusión tradicional
Piano aplicado_COM-PED
Piano aplicado_DIR
Piano aplicado_GUI_MA
Piano aplicado_JAZZ
Piano aplicado_MUS
Piano aplicado_PX
Piano aplicado_Varios
Piano aplicado á dirección
Planificación de aula e dinámicas educativas
Planificación proxectos culturais
Prácticas de profesorado
Prácticas dirección
Principios de interpretación das músicas de tradición oral
Psicopedagoxía
Redución de partituras aplicada á composición
Redución partituras_Dirección
Repertorio Lied
Repertorio Ópera Zarzuela
Repertorio Oratorio
Repertorio orquestral_Corda
Repertorio orquestral_Percusión
Repertorio orquestral_Vento madeira
Repertorio orquestral_Vento metal
Repertorio S.XX-XXI_Canto
Repertorio S.XX-XXI_Guitarra
Repertorio S.XX-XXI_Piano
Repertorio tecla acompañante_ACOR
Repertorio tecla acompañante_GUI_PER
Repertorio tecla acompañante_PIA
Repertorio tecla acompañante_Varios
Repertorio tecla acompañante_Viola da gamba
Rítmica e entoación aplicada
Ritmo e lectura
Segundo instrumento_Acordeón_COM_PED
Segundo instrumento_Acordeón_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_Acordeón_JAZZ
Segundo instrumento_Acordeón_MUS
Segundo instrumento_Acordeón_PX
Segundo instrumento_Canto_COM-PED
Segundo instrumento_Canto_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_Canto_JAZZ
Segundo instrumento_Canto_MUS
Segundo instrumento_Canto_PX
Segundo instrumento_Clave_COM-PED
Segundo instrumento_Clave_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_Clave_MUS
Segundo instrumento_Clave_PX
Segundo instrumento_Corda_COM-PED
Segundo instrumento_Corda_GUI-MA-PIA
Segundo instrumento_Corda_JAZZ
Segundo instrumento_Corda_MUS
Segundo instrumento_Corda_PX
Segundo instrumento_Gaita_COM_PED
Segundo instrumento_Gaita_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_Gaita_MUS
Segundo instrumento_Gaita_PED
Segundo instrumento_Gaita_PX
Segundo instrumento_Guitarra_COM_PED
Segundo instrumento_Guitarra_JAZZ
Segundo instrumento_Guitarra_MA_PIA
Segundo instrumento_Guitarra_MUS
Segundo instrumento_Guitarra_PX
Segundo instrumento_ICP_COM_PED
Segundo instrumento_ICP_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_ICP_MUS
Segundo instrumento_ICP_PX
Segundo instrumento_Percusión_COM_PED
Segundo instrumento_Percusión_GUI_MA_PIA
Segundo instrumento_Percusión_JAZZ
Segundo instrumento_Percusión_MUS
Segundo instrumento_Percusión-GUI_PIA
Segundo instrumento_Piano_COM_PED
Segundo instrumentO_Piano_GUI_MA
Segundo instrumentO_Piano_JAZZ
Segundo instrumento_Piano_MUS
Segundo instrumento_Piano_PX
Segundo instrumento_Vento madeira_COM_PED
Segundo instrumentO_Vento madeira_GUI_MA
Segundo instrumento_Vento madeira_JAZZ
Segundo instrumento_Vento madeira_MUS
Segundo instrumento_Vento madeira_PX
Segundo instrumento_Vento metal_COM_PED
Segundo instrumentO_Vento metal_GUI_MA
Segundo instrumento_Vento metal_JAZZ
Segundo instrumento_Vento metal_MUS
Segundo instrumento_Vento metal_PX
Segundo instrumento_Viola de gamba_COM_PED
Segundo instrumentO_Viola de gamba_GUI_MA
Segundo instrumento_Viola de gamba_MUS
Segundo instrumento_Viola de gamba_PX
Sistemas da clasificación das MTO
Sistemas de notación e transcrición
Socioloxía_PX
Socioloxía da educación
Socioloxía da música
Taller de Composición
Técnica corporal
Técnica vocal
Técnicas compositivas contrapuntísticas
Técnicas compositivas
Técnicas de aula para a didáctica da música
Técnicas de control emocional e corporal
Técnicas de mercado
Tecnoloxía organolóxica e fonográfica
Tecnoloxias aplicadas á Composición
Tecnoloxías aplicadas á produción e difusión
Tecnoloxías aplicadas
Tecnoloxías para a música
Teoría da educación
Teoría da historia e historiografía
Teoría da interpretación da música histórica
Teoría e pensamento musical
Teoría e práctica da improvisación
Teoría e ritmo
TFE composición
TFE Dirección
TFE Interpretación
TFE Pedagoxía
Transcrición Acordeón
Transcrición aplicada á musicoloxía
Transcrición Guitarra
Transcrición-Piano
Xestión do patrimonio musical
Zanfona