Horario do centro:

 

Horario de apertura: 8:00-22:00h

Horario lectivo: 8:30-21:30h

Horario de atención ao público de administración: 9:00-13:30Horario de atención ao público do equipo directivo e coordinadores:

  • DIRECTOR: Luns, Martes, Mércores a Venres: 12h a 13h

director@csmvigo.com

 • VICEDIRECTOR: Luns: 11:30h a 13h – Martes de 12h a 13h y primeiro cuatrimestre de 17:30h a 18:30h – Xoves segundo cuatrimestre de 16:30h a 17:30h – Venres: 11h a 13h –             Fora de este horario atenderáse previa cita
  vicedirector@csmvigo.com

 • XEFATURA: Martes a Venres: 11h a 13h
  xefatura@csmvigo.com

 • SECRETARIA: De Martes a Venres 10:00 a 12:00 horas
  secretaria@csmvigo.com

 • COORDINADOR DE PROGRAMAS INTERNACIONALES: Luns e Martes de 19:00 a 20:00 horas / Mércores de 13:00 a 14:00 horas (previa cita por mail)
  erasmus@csmvigo.com / international@csmvigo.com

 • COORDINADOR DAS T.I.C.: Luns: 17:30h a 19:30h, Mércores: 13:00 a 14:00
  tic@csmvigo.com

Conservatorio Superior de Música de Vigo •Manuel Olivié, nº 23 •36203 VIGO
Telf: 986 471144 • Fax: 986 481 807 • Correo Equipo Directivo: cmus.vigo@edu.xunta.es
Correo Administración: administracion@csmvigo.com