seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

Información para cursos online

Para a realización de inscrións, información e difusión dos cursos que se desexen ofertar de forma online, o coordinador do curso deberá enviar á webmaster@csmvigo.com a seguinte información:

 • DIFUSIÓN SOBRE EL CURSO:
  • Por exemplo: NOME DO CURSO, imaxes, currículo, secuenciación..
 • DATOS CURSO:
  • Datas de inscrición (hai que indicar que día deséxase que se peche a inscrición para que poida enviar a administración os datos dos alumnos para a realización dos diplomas, estadillo de asistencia. Mínimo tres días antes de empezar o curso).
  • Tipo de alumnado / número de prazas
   • Por exemplo, activo-oyente-etc…
  • Prezo por cada tipo de alumnado
 • PARA O FORMULARIO DE INSCRICIÓN
  • Datos solicitados (mínimo nome e apelidos, DNI, TF, tipo de alumnado).
   • Por exemplo curso actual, procedencia, obras a interpretar, etc…
  • RESPOSTA AUTOMÁTICA DESEXADA CANDO SE REALIZA A INSCRICIÓN
   • Por exemplo: “MOI IMPORTANTE. Este formulario é unha pre-inscrición. Este formulario non dá dereito a praza sen o ingreso ao banco.Podes pasar ao pago e entrega en Secretaría do resgardo do banco coa cantidade correcta, asegurándose de estar todos os datos e o nome do alumno ben claros. <BR>
    Pago Matricula:
    ABANCA.
    Nº IBAN ES…….
    Concepto: NOME DO ALUMNO – CURSO CLAVE”
   • Otro exemplo: “MOI IMPORTANTE. Este formulario é unha pre-inscrición. Unha vez confirmada a praza o coordinador do curso contactará contigo a través da dirección electrónica…”
 • CORREO ELECTRÓNICO DO COORDINADOR DO CURSO. O coordinador recibirá unha copia de cada inscrición no curso. Logo terá que confirmar coa administración a entrega de resguardos bancarios se así se solicitaron.

Institucións co Acordo Internacional co CSMVigo

Colaboraciones:

Turismo de Vigo


Fotografía:
 • Daniel Arenas
 • EAV

 • Conservatorio Superior de Música de Vigo
  •Manuel Olivié, nº 23 •36203 VIGO
  Tf: 986 471144 • Fax: 986 481 807 •

  E-mail equipo directivo: cmus.vigo@edu.xunta.es

  E-mail - Administración: administracion@csmvigo.com

  Back to Top