Curriculum Vitae en formato .docx
manuelmoralesObtén o Título Superior de Frauta Travesa no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid coas máximas cualificacións e Mención de Honra Fin de Carreira. Paralelamente estudia en Barcelona con Magdalena Martínez. Posteriormente trasládase aos Países Baixos onde completa sendos posgraos en Frauta Travesa (con Rien de Reede e Thies Roorda) e Traverso Barroco (Wilbert Hazelzet) no Real Conservatorio Superior da Haia. Ten participado activamente en cursos con algunhas das principais figuras dos seus instrumentos como Peter-Lukas Graf, Peter Lloyd (na JONDE), Aurèle Nicolet, William Bennet, Bart Kuijken ou Rachel Brown entre outros.

En 2001 foi premiado no II Concurso Internacional de Música de Cámara Guadamora en Pozoblanco (Córdoba) formando parte do Quinteto de Vento “Paul Hindemith” e na prestixiosa Baroque Flute Artist Competition celebrada en Dallas (EEUU).

Foi solista da Orquesta Sinfónica “Odón Alonso” durante catro anos e ten colaborado con numerosas orquestras e grupos tanto de instrumentos históricos como modernos ofrecendo numerosos concertos por toda España.

Formou parte dos xurados do III Concurso Luso-Galaico de Frauta en Fafe e do Concurso Internacional de Vento Terras da Salette, ámbolos dous en Portugal e do xurado do II Concurso Nacional da Asociación de Frautistas Españois.

Ten publicados varios artigos relacionados coa evolución e interpretación da frauta travesa na revista da Asociación de Flautistas de España (AFE). Este mismo ano viu a publicación a súa traducción, a única en castelán, do tratado para frauta de J.G.Tromlitz (1791), unha das fontes históricas indispensabeis para a interpretación da música deste período.

Ten ofrecidas masterclasses en diferentes cidades en España e en Pésaro (Italia).

É Doutor en Música (Performance) pola Universidade de Aveiro (Portugal) cunha tese teórico-práctica sobre a interpretación da frauta a finais do século XVIII.

É profesor de Frauta Travesa, Repertorio Orquestral (Frauta) e Historia da Frauta no Conservatorio Superior de Música de Vigo e actúa como músico freelance tanto coas frautas históricas como ca moderna.Manuel Morales, Ph.D.
Manuel Morales received the higher degree in flute from the Royal Superior Conservatory of Music of Madrid with the highest marks and Honorable Mention.

At the same time he studied in Barcelona with Magdalena Martínez (City of Barcelona Orchestra). Subsequently he moved to Holland where he completed his postgraduate studies in both flute (with Rien de Reede (Royal Concertgebouw Orchestra) and Thies Roorda (Dutch Radio Philarmonic Orchestra) and baroque flute (with Wilbert Hazelzet, one of the worldwide reference baroque flutists) at the Royal Conservatory of The Hague.
He participated in professional development courses with leading representatives of his instruments such as Peter-Lukas Graf, Peter Lloyd (in the Young National Orchestra of Spain), Aurèle Nicolet, William Bennett, Bart Kuijken and Rachel Brown, amongst others.
In 2001 he was prize-winner in the 2nd Guadamora International Competition of Chamber Music in Pozoblanco (Córdoba) as a member of the Wind Quintet Paul Hindemith, and he was also one of the prize-winners of the prestigious Baroque Flute Artist Competition held in Dallas and promoted by the National Flute Ass. (USA).

For four years he was soloist of the Symphonic Orchestra Odón Alonso and has worked with various orchestras and groups playing historical as well as modern instruments. He gave concerts throughout Spain, Italy, Portugal and France. He was invited to be one of the panel members of international flute competitions in Portugal and in the Spanish Flute Association competition.

He has published various articles in the official magazine of the Asociación de Flautistas de España (Spanish Flute Association) focussing on the evolution and performance of flute. Recently has been published his translation of J.G. Tromlitz’s treaty for flute (1791), which is the only one in Spanish and one of the most indispensable sources for the performance of music of that period.

He has given masterclasses in several places in Spain and in Pesaro (Italy).

He obtained a Ph. D. in Performance from the University of Aveiro (Portugal), his thesis being a theoretical-practical work on the performance of flute at the end of the 18th century.

He is teacher of Flute, Orchestral Repertoire, the History of the Flute, and Flute Pedagogy in the Superior Music Conservatory of Music of Vigo in Spain and an active freelance flute player with early and modern flutes.