Conservatorio Superior de Música de Vigo

Musicoloxía Histórica

Nun sentido amplo a Musicoloxía Histórica é a disciplina encargada do estudo da composición, interpretación e recepción do fenómeno musical nun sentido diacrónico. Na praxis algúns dos seus obxectos de estudo tradicionais foron as das fontes históricas, os sistemas de notación, tanto antigos coma modernos, a Historiografía Musical, a Crítica Musical, a Iconografía Musical ou a Organoloxía.

Podedes consultar o plan de estudos proposto para acadar as competencias que os estudos do itinerario de Musicoloxía Histórica persegue neste enlace.