Consello Escolar do CSM de Vigo

Equipo directivo

Esteban Valverde Corrales

Director

director@csmvigo.com

Profesor do Departamento de
Vento Madeira (Clarinete)
BIO

Luns, Martes, Mércores e Venres: de 12h a 13h

Vicedirector

 vicedirector@csmvigo.com
Profesor/a do
Departamento

Martes: 12:00H- 14:00H

Mércores: 10:00H- 12:00H

Xoves: 18:00H- 20:00H

Fora de este horario atenderáse previa cita

Roberto Noche García

Xefe de Estudos

 xefatura@csmvigo.com
Profesor do Departamento de
Vento Madeira (Clarinete)

Luns: 10H- 12H

Martes: 12H- 14H

Mércores: 12H- 13:30H

Xoves: 10H- 12H*

Fora deste horario segundo cita e/ou dispoñibilidade*

Ana María Torres Estarque

Secretaria Académica

secretaria@csmvigo.com
Profesora do
Departamento de Corda Frotada

De Martes a Venres 10:00 a 12:00 horas

Coordinacións

Jose Luís Fernández Rodríguez

Coordinador Programas Internacionais

erasmus@csmvigo.com / international@csmvigo.com
Profesor do
Departamento de Guitarra

Horario de atención: Luns e Martes de 19:00 a 20:00 horas / Mércores de 13:00 a 14:00 horas (previa cita por mail)

Juan Carlos Villar del Saz

Coordinador das T.I.C.

tic@csmvigo.com
Profesor do
Departamento de Corda

Mércores: 12-14h, Xoves: 18-20h