Conservatorio Superior de Música de Vigo
Josefina Alborés Núñez, Xefa de departamento – Contacto: alboresnunez@hotmail.com

Curso con Violeta Hemsy de Gaínza - 6 Y 7 DE JUNIO 2014
Curso con Violeta Hemsy de Gaínza – 6 E 7 DE XUÑO DE 2014