Conservatorio Superior de Música de Vigo
Manuel Olivié, 23
36203-Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 471144
Fax: 986 481807
Correo electrónico: cmus.vigo@edu.xunta.es
(indicar no ASUNTO: A/a Secretaría)
 
Horario de atención ao público:
DE LUNS A VENRES DE  9 A 13 HORAS