seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

PROBA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2018/2019

CALENDARIO

DATAS DE DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO SUPERIOR DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019

______________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA OS ASPIRANTES QUE NON  CUMPRAN O REQUISITO (DOG 91, do 12 de maio)
CONVOCATORIA DA PROBA  DE ACCESO ESPECÍFICA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019
ORDEN DE 21 DE NOVEMEBRO DE 2016 POLA QUE SE REGULA A ORDENACIÓN DAS ENISNANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

_______________________________________________________________________________________________________

********  CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA *******

_______________________________________________________________________________________________________

VACANTES PRIMEIRO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA XUÑO 2018-19

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ACCESO PARA OS ASPIRANTES QUE NON REÚNAN O  REQUISITO DE TITULACIÓN

MODELO DA PROBA

 PRAZO DE INSCRICIÓN:    ATA O 7 DE XUÑO (INCLUSIVE)           IMPRESO DE INSCRICIÓN NA PROBA DE MADUREZA 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTAXE PROVISIONAL_DE CUALIFICACIÓNS
LISTAXE DEFINITIVO DE CUALIFICACIÓNS
  ____________________________________________________________________________________________________________________

PROBA  ESPECÍFICA PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018/2019

PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 13 DE XUÑO (INCLUSIVE)                  IMPRESO DE INSCRICIÓN NA PROBA ESPECÍFICA

MODELOS DE PROBAS COA CORRECIÓN:  ACCESO COMPOSICIÓN PARTE A XUÑO 2017    ACCESO MUSICOLOXÍA 2017   
ACCESO INTERPRETACIÓN 2017 CON CORRECTOR        ACCESO PEDAGOXÍA LINGUAXE MUSICAL 2017        
ACCESO PRODUCIÓN E XESTIÓN 2017                   ACCESO PRODUCIÓN E XESTIÓN  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

LISTAXES

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS (pendente)

CANTO  CLARINETE  COMPOSICIÓN FAGOT  FRAUTA TRAVESERA  GUITARRA  INSTRUMENTOS DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA   MÚSICA ANTIGA (CLAVE)  MUSICA ANTIGA (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO)   MÚSICA ANTIGA (VIOLA DE GAMBA) MUSICOLOXÍA-ETNOMUSICOLOXÍA MUSICOLOXÍA – HISTÓRICA OBOE  PEDAGOXÍA  PERCUSIÓN    PIANO  SAXOFÓN PRODUCIÓN E XESTIÓN TROMBÓN  TROMPA  TROMPETA  TUBA  VIOLA  VIOLÍN VIOLONCHELO

LISTAXE DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓNS DO ALUMNADO QUE SUPEROU A PROBA (06/07/2018)

CANTO  CLARINETE  COMPOSICIÓN FAGOT  FRAUTA TRAVESERA  GUITARRA  INSTRUMENTOS DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA   MÚSICA ANTIGA (CLAVE)  MUSICA ANTIGA (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO)   MÚSICA ANTIGA (VIOLA DE GAMBA) MUSICOLOXÍA-ETNOMUSICOLOXÍA MUSICOLOXÍA – HISTÓRICA OBOE  PEDAGOXÍA  PERCUSIÓN    PIANO  SAXOFÓN PRODUCIÓN E XESTIÓN TROMBÓN  TROMPA  TROMPETA  TUBA  VIOLA  VIOLÍN VIOLONCHELO

______________________________________________________________________________________________

LISTAXE DEFINITIVO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018/2019   (10/07/2018)               

____________________________________________________________________________________________   

                 CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO CON PRAZA ADXUDICADA- INFORMACIÓN – IMPRESOS (PENDENTE)

 

 

Back to Top