seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

PROBA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2018/2019

CALENDARIO

DATAS DE DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO SUPERIOR DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019

______________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA OS ASPIRANTES QUE NON  CUMPRAN O REQUISITO (DOG 91, do 12 de maio)
CONVOCATORIA DA PROBA  DE ACCESO ESPECÍFICA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018-2019
ORDEN DE 21 DE NOVEMEBRO DE 2016 POLA QUE SE REGULA A ORDENACIÓN DAS ENISNANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

_______________________________________________________________________________________________________

********  CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA *******

 • Datas e horarios
 • Espazos probas
 • Tribunais

  _______________________________________________________________________________________________________

  VACANTES PRIMEIRO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA SETEMBRO 2018-19

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  PROBA  ESPECÍFICA PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2018/2019

  PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 5 DE SETEMBRO (INCLUSIVE)                  IMPRESO DE INSCRICIÓN NA PROBA ESPECÍFICA
  MODELOS DE PROBAS COA CORRECIÓN( 2017)

 • ACCESO COMPOSICIÓN PARTE A XUÑO 2017  
 •   ACCESO MUSICOLOXÍA 2017 
 • ACCESO INTERPRETACIÓN 2017 CON CORRECTOR
 • ACCESO PEDAGOXÍA LINGUAXE MUSICAL 2017  
 • ACCESO PRODUCIÓN E XESTIÓN 2017            
 •   ACCESO PRODUCIÓN E XESTIÓN  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
 • MODELOS DA PROBA COA CORRECCIÓN (2018)
 • PRUEBA_ACCESO_2018_junio 
 • Respuestas_Examen_Junio_2018
 • Obra acceso_Junio 2018
 • ESPECIALIDADE DE COMPOSICIÓN acceso_Xuño 2018
 • Proba análise acceso_Xuño 2018 CUESTIONARIO
 • Proba análise acceso_Xuño 2018 PARTITURA
 • Proba análise acceso_Xuño 2018 RESPOSTAS
 • ____________________________________________________________________________________________   

   CALENDARIO DE MATRÍCULA , INFORMACIÓN E IMPRESOS PARA O ALUMNADO QUE ACADOU PRAZA NO CMUS SUPERIOR DE VIGO NA LISTAXE DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

 • Back to Top