seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

PROBA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2017/2018

____________________________________________________________________________________________________________________

LISTAXE DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2017/2018   

CALENDARIO DE MATRÍCULA – INFORMACIÓN – IMPRESOS

 

 

 

 

 

 DATAS DE DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO SUPERIOR DE MÚSICA PARA O CURSO 2017-2018

Estructura e evaluación da proba

____________________________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

VACANTES PRIMEIRO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA XUÑO 2017-18
CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA OS ASPIRANTES QUE NON  CUMPRAN O REQUISITO (DOG 91, do 12 de maio)
CONVOCATORIA DA PROBA  DE ACCESO ESPECÍFICA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2017-2018
     ____________________________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN

 PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 31 DE MAIO DE 2017                     IMPRESO DE INSCRICIÓN

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTAXE PROVISIONAL_DE CUALIFICACIÓNS
LISTAXE DEFINITIVO DE CUALIFICACIÓNS
  ____________________________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ACCESO ESPECÍFICA DE ACCESO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA

PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 5 DE XUÑO DE 2017                       IMPRESO DE INSCRICIÓN

DATAS E HORARIOS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS (ACTUALIZACIÓN)

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS
LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS
CANTO
CLARINETE
COMPOSICIÓN
FAGOT
FRAUTA TRAVESA
 GUITARRA
INSTRUMENTOS DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA
MÚSICA ANTIGA (CLAVE)
MUSICA ANTIGA (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO)
MUSICOLOXÍA-ETNOMUSICOLOXÍA
MUSICOLOXÍA – HISTÓRICA
OBOE
PEDAGOXÍA
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
VIOLÍN
LISTAXE DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓNS DO ALUMNADO QUE SUPEROU A PROBA
CANTO
CLARINETE
COMPOSICIÓN
FAGOT
FRAUTA TRAVESA
 GUITARRA
INSTRUMENTOS DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA
MÚSICA ANTIGA (CLAVE)
MUSICA ANTIGA (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO)
MUSICOLOXÍA-ETNOMUSICOLOXÍA
MUSICOLOXÍA – HISTÓRICA
OBOE
PEDAGOXÍA
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
VIOLÍN

 

Back to Top