seguro de salud de pequeña empresa de ma cialis por internet se suboxone muestra en una prueba de drogas

PROBA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA – CURSO 2017/2018

____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN

DATAS DE DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS DE ACCESO AO GRAO SUPERIOR DE MÚSICA PARA O CURSO 2017-2018

Estructura e evaluación da proba

____________________________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

VACANTES PRIMEIRO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA XUÑO 2017-18
CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN PARA OS ASPIRANTES QUE NON  CUMPRAN O REQUISITO (DOG 91, do 12 de maio)
CONVOCATORIA DA PROBA  DE ACCESO ESPECÍFICA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2017-2018
     ____________________________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ACCESO SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN

 PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 31 DE MAIO DE 2017                     IMPRESO DE INSCRICIÓN

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS  E EXCLUÍDAS  (1 de xuño) 
LISTAXE DEFINITIVO DE  PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS (6  de xuño)
LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS (9 de xuño)
LISTAXE DEFINITIVO DE CUALIFICACIÓNS (15 de xuño)
  ____________________________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ACCESO ESPECÍFICA DE ACCESO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA

PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 5 DE XUÑO DE 2017                       IMPRESO DE INSCRICIÓN

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS (6 de xuño)
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS  INSCRITAS NA PROBA ESPECÍFICA (12 de xuño)
DATAS E HORARIO DAS PARTES DA PROBA  (pendente)
LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS (antes do 27 de xuño)
LISTAXE DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓNS (3 de xullo)
LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS NO CENTRO (5 de xullo)

 

Back to Top