INSCRICIÓN

PRAZO DE MATRÍCULA 29-31 DE XULLO  E 2-3 DE SETEMBRO DE 2019

CMUS SUPERIOR VIGO – LISTAXE PROVISIONAL  DE ADMITIDOS – PROBA EXTRAORDINARIA ACCESO

RECLAMACIÓNS A LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 4 DE SETEMBRO

CMUS SUPERIOR VIGO – LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS – PROBA EXTRAORDINARIA ACCESO

DATA DE REALIZACIÓN DA PROBA: 6 DE SETEMBRO DE 2019

______________________________________________________________________________________________________

VACANTES AO 1º CURSO DO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2019/2020

___________________________________________________________________________________________________________________________

IMPRESO DE INSCRICIÓN NA PROBA EXTRAORDINARIA  DE SETEMBRO

___________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA

HORARIOS E ESPAZOS DE REALIZACIÓN DA PROBA

TRIBUNAIS

MODELOS DE PROBA DE ACCESO ANTERIORES

 Proba análise acceso_Xuño 2018 CUESTIONARIO    Proba análise acceso_Xuño 2018 PARTITURA    Proba análise acceso_Xuño 2018 RESPOSTAS

__________________________________________________________________________________________

ACTAS TRIBUNAIS

ETNOMUSICOLOXÍA MUSICOLOXÍA HISTÓRICA 

VIOLÍN VIOLONCHELO

___________________________________________________________

CMUS SUPERIOR VIGO – LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS EXTRAORDINARIA ACCESO

 RECLAMACIÓNS: 9 de SETEMBRO

_______________________________________________________________________________________________

CMUS SUPERIOR VIGO – LISTAXE DEFINITIVO DE CUALIFICACIÓNS – PROBA EXTRAORDINARIA ACCESO

LISTAXE DE ALUMNADO ADMITIDO POLO CENTRO

 FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: 13 de SETEMBRO

INFORMACIÓN E IMPRESOS PARA O ALUMNADO QUE ACADOU PRAZA NO CMUS SUPERIOR DE VIGO NA LISTAXE DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS