CALENDARIO

PRAZO DE MATRÍCULA 29-31 DE XULLO  E 2-3 DE SETEMBRO DE 2019

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 4 DE SETEMBRO

RECLAMACIÓNS A LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 4 DE SETEMBRO

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 5 DE SETEMBRO

DATA DE REALIZACIÓN DA PROBA: 6 DE SETEMBRO DE 2019

______________________________________________________________________________________________________

VACANTES AO 1º CURSO DO GRAO SUPERIOR – CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2019/2020

___________________________________________________________________________________________________________________________

IMPRESO DE INSCRICIÓN NA PROBA EXTRAORDINARIA  DE SETEMBRO

___________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA

 • Datas e horarios (pendente)
 • Espazos probas (pendente)
 • Tribunais (pendente)

  _________________________________________________________________________________________

  ACTAS DE  CUALIFICACIÓNS DOS TRIBUNAIS  DA PROBA ESPECÍFICA POR ITINERARIOS E ESPECIALIDADES

  __________________________________________________________________________________________________

  LISTAXE  DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2019/2020 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

  _________________________________________________________________________________________

   CALENDARIO DE MATRÍCULA , INFORMACIÓN E IMPRESOS PARA O ALUMNADO QUE ACADOU PRAZA NO CMUS SUPERIOR DE VIGO NA LISTAXE DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS