LISTAXE DEFINITIVO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2019/2020 

______________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO CON PRAZA ADXUDICADA –   INFORMACIÓN – IMPRESOS

______________________________________________________________________________________________

 

NORMATIVA: 

ORDEN DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 POLA QUE SE REGULA A ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA
CONVOCATORIA

______________________________________________________________________________________________________

Vacantes ao 1º curso do grao superior do Cmus Superior de Vigo para o curso 2019-2020 

______________________________________________________________________________________________________

ENLACES WEB:                           SOLICITUDES                                   CHAVE365

  ______________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE DATAS, HORARIOS E ESPAZOS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA 

______________________________________________________________________________________________________

PROBA SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN     

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

LISTAXE PROVISIONAL_DE CUALIFICACIÓNS 

LISTAXE DEFINITIVO DE CUALIFICACIÓNS 

______________________________________________________________________________________________________

PROBA  ESPECÍFICA PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA PARA O CURSO 2019/2020 : 

______________________________________________________________________________________________________

MODELOS DE PROBAS:

CURSO 2017/2018:
Acceso Composicion Parte A_xuño 2017 
Proba acceso Interpretación 2017_18 con corrector
acceso Musicoloxía 2017 
acceso Pedagoxía Linguaxe Musical 2017
acceso Produción e Xestión 2017
acceso Produción e Xestión BIBLIOGRAFÍA recomendada
CURSO 2018/2019:
Especialidade Composición acceso Xuño 2018   
 Proba análise acceso_Xuño 2018 CUESTIONARIO    Proba análise acceso_Xuño 2018 PARTITURA    Proba análise acceso_Xuño 2018 RESPOSTAS      

______________________________________________________________________________________________________

LISTAXES

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS 

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS  

______________________________________________________________________________________________________

CUALIFICACIÓNS:

LISTAXE PROVISIONAL DE CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NA PROBA ESPECÍFICA

CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NA PROBA ESPECÍFICA (ACTAS)

Os/s aspirantes poderán reclamar contra a cualificación obtida, segundo o establecido na instrución décimo segunda da Resolución  do 29 de abril de 2019, durante os días 3 e 4 de xullo

 

LISTAXE DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓNS OBTIDAS NA PROBA ESPECÍFICA

______________________________________________________________________________________________