Equipo

fotoperfilCoordinadora: Patricia Blanco Piñeiro, psicóloga

Perfil

Contacto:

spim@csmvigo.com

patriciablancopi@gmail.com

Colaboradores:

No ámbito da investigación

Dra. Pino Díaz-Pereira, psicóloga, vicedecana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.
Dr. Antonio González Fernández, psicólogo, secretario da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Tradución
Ana Franqueira Fontán

No deseño Web
Jesús Vicente Monzó